Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm113vm , 2480klappm113vm Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-19 Stoppdatum 2003-09-19
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: