Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm115vm , 2480klappm115vm Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-30 Stoppdatum 1995-09-30
Mängd (ton): 19,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: