Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-23 Stoppdatum 2003-11-23
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 11308
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: