Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-14 Stoppdatum 2004-12-14
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5275
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: