Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-17 Stoppdatum 2010-12-17
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: