Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-10 Stoppdatum 2009-02-10
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 15480
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: