Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2006
Startdatum: 2007-01-29 Stoppdatum 2007-01-29
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2582
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: