Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-26 Stoppdatum 2007-11-26
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt: 19940
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: