Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Klackabäcken 421, 07VM421 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-27 Stoppdatum 2005-10-27
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3324
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: