Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb006vm , 2480malb006vm Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-16 Stoppdatum 2004-08-16
Mängd (ton): 10,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: