Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hemsjön 424, 07VM424 Budgetår: 2006
Startdatum: 2007-02-03 Stoppdatum 2007-02-03
Mängd (ton): 47,72 Kostnad totalt: 55879
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: