Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hemsjön 424, 07VM424 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-14 Stoppdatum 2009-02-14
Mängd (ton): 40,30 Kostnad totalt: 51369
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: