Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger029vm , 2480deger029vm Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-13 Stoppdatum 1999-09-13
Mängd (ton): 14,65 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: