Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä002vm , 2480idebä002vm Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-15 Stoppdatum 1999-09-15
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: