Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä015vm , 2480idebä015vm Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-23 Stoppdatum 1998-08-23
Mängd (ton): 3,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: