Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä015vm , 2480idebä015vm Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-01 Stoppdatum 2001-10-01
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: