Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä037vm , 2480idebä037vm Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-14 Stoppdatum 2002-08-14
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: