Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav090vm , 2463mossav090vm Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-07 Stoppdatum 2003-10-07
Mängd (ton): 2,38 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: