Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463kullmy087vm , 2463kullmy087vm Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-06 Stoppdatum 1999-10-06
Mängd (ton): 3,63 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Riven Carrara kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: