Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk039vm , 2482holk039vm Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-13 Stoppdatum 1998-10-13
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: