Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk039vm , 2482holk039vm Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-13 Stoppdatum 2000-09-13
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: