Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holk027vm , 2482holk027vm Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-16 Stoppdatum 2002-10-16
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: