Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482holmb026vm , 2482holmb026vm Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-10 Stoppdatum 2002-10-10
Mängd (ton): 5,14 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: