Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb011vm , 2482rotb011vm Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-01 Stoppdatum 1997-09-01
Mängd (ton): 18,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: