Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401klubb023vm , 2401klubb023vm Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-28 Stoppdatum 2000-08-28
Mängd (ton): 3,28 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: