Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb039vm , 2401torsb039vm Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-09 Stoppdatum 2001-08-09
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Mesakalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: