Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå108vm , 2425fjällå108vm Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-09 Stoppdatum 2000-11-09
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: