Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå108vm , 2425fjällå108vm Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-15 Stoppdatum 1998-08-15
Mängd (ton): 5,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: