Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norr-Jämnen, 142_dos1 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-01-01 Stoppdatum 2014-01-31
Mängd (ton): 92,60 Kostnad totalt: 50930
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: