Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-01-01 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 15,60 Kostnad totalt: 8580
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: