Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-29 Stoppdatum 2013-06-29
Mängd (ton): 39,97 Kostnad totalt: 34013
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: