Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Römungen, 17SJÖ0300 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-09 Stoppdatum 2013-09-10
Mängd (ton): 40,10 Kostnad totalt: 49037
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Hole Metod: Båt
Kommentar: