Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 658741 132164 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-05 Stoppdatum 2013-11-05
Mängd (ton): 12,52 Kostnad totalt: 10392
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: