Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-18 Stoppdatum 2013-07-18
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 3249
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: