Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartånaälven, 17VTM84 302 331 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-19 Stoppdatum 2013-07-19
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 4275
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: