Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 662479 132883 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-17 Stoppdatum 2013-07-17
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 2540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: