Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FURUBERGSTJÄRNEN, 669812 132902 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-31 Stoppdatum 2013-08-31
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 5080
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: