Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-12 Stoppdatum 2013-08-12
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 7470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: