Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammälven, 17VTM37 405a 89 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-06 Stoppdatum 2013-09-06
Mängd (ton): 4,63 Kostnad totalt: 3847
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: