Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSJÖN, 670790 135161 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-07 Stoppdatum 2013-09-07
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 4233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: