Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 201a Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-26 Stoppdatum 2013-08-26
Mängd (ton): 13,90 Kostnad totalt: 11541
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: