Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 72 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-23 Stoppdatum 2013-08-23
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 5129
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: