Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölan, 17VTM37 510 29 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-02 Stoppdatum 2013-08-02
Mängd (ton): 25,75 Kostnad totalt: 21373
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: