Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA MARKTJÄRNEN, 669011 136312 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-06 Stoppdatum 2013-08-06
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 3302
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: