Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-02 Stoppdatum 2013-09-02
Mängd (ton): 109,91 Kostnad totalt: 91225
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: