Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKHUSTJÄRNEN, 667016 140254 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-11 Stoppdatum 2013-10-11
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: