Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-12 Stoppdatum 2013-10-12
Mängd (ton): 15,01 Kostnad totalt: 12458
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: