Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 660316 142049 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-28 Stoppdatum 2013-07-28
Mängd (ton): 3,16 Kostnad totalt: 2624
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: