Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-03-06 Stoppdatum 2008-03-06
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 6419
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: