Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA SKÄRJEN, 661754 141557 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-08 Stoppdatum 2013-10-08
Mängd (ton): 10,31 Kostnad totalt: 8557
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: